Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
  Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos interneto svetainėje www.sugamour.lt (toliau bendrai – Interneto svetainė) lankytojams, Saldi kava, UAB (toliau – Kirantis) paslaugų gavėjams ir prekių įgijėjams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Kirantis valdomose socialinės žiniasklaidos paskyrose; asmenims, sutikusiems gauti Kirantis rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems Kirantis atrankose į darbo vietas; asmenims, dalyvaujantiems Kirantis organizuojamuose renginiuose; asmenims, kurie kreipiasi į Kirantis (toliau – Klientas).
 2. Apie Kirantis
  UAB „Kirantis“, juridinio asmens kodas 304921738, buveinė adresu Partizanų 216-77, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas almantas.kirvaitis@gmail.com., tel.: +37061545666
 3. Kas yra asmens duomenys?
  Asmens duomenys yra bet kokia Kirantis apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
  Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, lytį, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo data. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Kirantis susipažįsta Klientui susisiekus su Kirantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus socialinės žiniasklaidos paskyrose.
 4. Kaip Kirantis renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
  Kirantis yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Kirantis renka asmens duomenis apie:
  • asmenis, kurie naudojasi Kirantis paslaugomis ar įsigyja Kirantis platinamų prekių;
  • asmenis, kurie sutinka gauti Kirantis rindodaros medžiagą;
  • su Kirantis susisiekusius asmenis;
  • Interneto svetainių lankytojus;
  • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie Kirantis valdomuose socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose kreipiasi į Kirantis ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
  • asmenis, kurie registruojasi ir (ar) dalyvauja renginiuose, kuriuos organizuoja Kirantis;
  • kandidatus į darbo vietą Kirantis.
 5. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi teikiant paslaugas ir parduodant prekes
  1. Duomenų tvarkymo tikslas:
   • Prekių pardavimas ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas.
  2. Tvarkomi asmens duomenys: 
   • Apsilankius Kirantis valdomuose restoranuose ir apmokėjus bankine kortele: atsiskaitymo kortelės numeris, data, prekė arba paslauga, atsiskaitymo suma. 
   • Užsisakius maisto per internetinę platformą: užsakymas, adresas, telefonas, atsiskaitymo būdas. 
   • Kai išrašoma PVM sąskaita faktūra: privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai.
  3. Duomenų tvarkymo terminas:
   • 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai. 
   • 5 metai kita informacija.
  4. Duomenų tvarkymo pagrindas:
   • Sutarties vykdymas.
    Duomenys lojalumo programos administravimo tikslu tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu. Duomenys, patvirtinantys sutarties sudarymo faktą ir finansines operacijas, saugomi 10 metų
 6. Profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus
  Profiliavimas asmeninių pasiūlymu teikimo tikslu vykdomas asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.
  Siekiant suteikti privalumus, asmeninius pasiūlymus Klientams, kurie yra pateikę savo kontaktinius duomenis ir sutikę, kad jų atžvilgiu būtų atliekama automatizuota asmens duomenų analizė ir automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, Kirantis, pritaikydama konkrečius algoritmus, analizuos asmenų pateiktus duomenis taip pat naudojimosi Kirantis lojalumo programos, paslaugų teikimo ar prekių pardavimo duomenų istoriją.
  Ši Kirantis atliekama asmens duomenų analizė ir automatizuotas sprendimų priėmimas, neturi asmenims teisinio ar kito reikšmingo poveikio ir suteikia tik privalumus gaunant asmeniškai naudingus pasiūlymus.
  Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu Kirantis tvarkys tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, naudojimosi Kirantis paslaugomis duomenys (įskaitant pasinaudojimo paslauga, prekių pristatymo adresą, datą ir laiką, paslaugų pavadinimą, kiekius, sumą, atsiskaitymo būdą), Kirantis pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.
  Klientas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus, pranešdamas apie tai elektroniniu paštu almantas.kirvaitis@gmail.com, tokiu atveju Klientas toliau negalės gauti bei naudotis asmeniniais pasiūlymais.
 7. Tiesioginė rinkodara
  Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.
  Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Kirantis siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis siųsime pasiūlymus dėl Kirantis paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime Kirantis naujienas, paslaugų teikimo tvarką.
  Tiesioginės rinkodaros tikslu Kirantis tvarkys tokius Klientų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, lytį, miestą. Jei nenurodysite nei vieno kontakto, mes negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų.
  Klientų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.
  Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdamas apie tai Kirantis elektroniniu paštu almantas.kirvaitis@gmail.com
 8. Susisiekite su mumis
  Interneto svetainėje pateikta, kaip galite susisiekti su Kirantis. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo tekstą bei pateiktą medžiagą (nuotrauką).
  Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, taip pat klientų atsiliepimų administravimo, vertinimo ir nagrinėjimo tikslu. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
  Susirašinėjimas saugomas 4 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
  Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
  Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu, telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.
 9. Interneto svetainių lankytojai
  Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, nuo 16 metų amžiaus. identifikacijos tikslais Kirantis sutarties vykdymo pagrindu tvarko Jūsų el. pašto adresą.
  Registruojantis Jūsų prašysime pateikti šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris ir el. paštas.
  Jūs taip pat galite prisijungti naudojantis Facebook. Registruojantis per Facebook paskyrą Kirantis tvarkys šiuos duomenis: Jūsų viešo profilio duomenis, el. pašto adresą ir draugų sąrašą.
  Visa informacija, kurią Kirantis pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.
  Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: almantas.kirvaitis@gmail.com.
  Jūsų prisijungimo duomenys bus saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo dienos.
 10. Slapukai
  Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
  Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
  1. Absoliučiai būtini slapukai.
   Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Kirantis užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainių zonas, registruotis į renginius arba naudotis kitomis paslaugomis.
  2. Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
   Šie slapukai leidžia Kirantis atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Kirantis pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
  3. Funkciniai slapukai.
   Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Kirantis pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
 11. Dalyvavimas Kirantis renginiuose
  Registravimo į Kirantis renginius tikslu Jūsų sutikimo pagrindu mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: asmens vardą, pavardę, miestą,  elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, lytį. Šiuos duomenis saugosime 30 dienų po renginio pabaigos.
  Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Kirantis renginius. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Kirantis socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.
  Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Saldi kava neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.
  Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.
 12. Dalyvavimas atrankose
  Saldi kava renka ir tvarko Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Kirantis, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.
  Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
  Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.
 13. Duomenų atskleidimas
  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams ar paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
  • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus;
  • ketinant parduoti Kirantis veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Kirantis veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
   Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
   Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.
   Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu almantas.kirvaitsi@gmail.com, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
 14. Jūsų asmens duomenų saugumas
  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 15. Jūsų teisės
  Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: almantas.kirvaitis@gmail.com.
  Kirantis nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Kirantis atsisakys įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.
  1. Teisė atšaukti sutikimą
   Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: almantas.kirvaitis@gmail.com
  2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
   Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: almantas.kirvaitis@gmail.com, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
   Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
  4. Papildomos teisės
   Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
   1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
   2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
    • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
    • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
    • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
   3. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų   netvarkyti:
    • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
    • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
    • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
    • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
   4. Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba          sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
   5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
    • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
    • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
    • bet kada, kai Jūsų asmens duomenų atžvilgiu taikomas profilaivimas, asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
 16. Nusiskundimai
  Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu almantas.kirvaitis@gmail.com. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 17. Atsakomybė
  Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu ar elektroniniu paštu.
  Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
 18. Privatumo politikos pakeitimai
  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
  Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022 m. gruodžio 10 d.